Skip to main content

Bestaand gebruik: geen ondergeschikte wijziging

 

In de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de AbRvS van 4 februari 2015, nr. 201409696/1/R2 is een last onder dwangsom aan de orde, die is opgelegd vanwege het ontbreken van een Nbw-vergunning. Verzoekster doet een beroep op bestaand gebruik.

Dit beroep gaat niet op omdat de bedrijfsvoering in de periode tussen de referentiedatum van 7 december 2004 en 31 maart 2010 is gewijzigd, in die zin dat verzoekster is gestopt met het houden van 176 zeugen en meer vleesvarkens is gaan houden. Hierbij acht de Voorzieningenrechter van belang dat de omgevingsvergunning in 2008 ook is aangepast op deze gewijzigde bedrijfssituatie.

Verzoekster wordt niet in haar betoog gevolgd dat hier sprake is van een ondergeschikte wijziging van de bedrijfsvoering of van een fluctuatie in de dieraantallen die inherent is aan de bedrijfsvoering van de veehouderijen. Verzoekster dient dus te beschikken over een Nbw-vergunning.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan.