Skip to main content

Bescherming woon- en leefklimaat gemeentelijke verordening geldt slechts voor mensen

Niet nieuw maar noemenswaardig is de uitspraak van de AbRvS van 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3091, waarin beroep is ingesteld tegen de verlening van een vergunning aan Duinoord, “een all-in speelparadijs”, op basis van de gemeentelijke APV van Haaren voor het exploiteren van een horecabedrijf. Appellanten beroepen zich onder meer op een verstoring van de natuur in de omgeving. De exploitatie van het horecagebouw en het terras zijn deels gelegen in een Natura 2000-gebied.

De Afdeling verwijst naar een eerdere uitspraak van 17 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1855 waarin is overwogen dat het in een gemeentelijke verordening als grond voor weigering opgenomen belang van de bescherming van het woon- en leefklimaat slechts ziet op het woon- en leefklimaat voor mensen. De reden is dat de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 de bescherming van gebieden en soorten al uitputten regelt, aldus de Afdeling. Er wordt aan deze beroepsgrond voorbij gegaan.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan