Skip to main content

Bekendmakingsperikelen

28 augustus 2017

Besluiten tot handhaving worden bekendgemaakt door toezending aan overtreder (artikel 3:41, eerste lid, Awb). In AbRvS 16 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2196 is de vraag of die bekendmaking wel deugdelijk is als het handhavingsbesluit wordt toegezonden aan een in het kadaster geregistreerd postbusadres in plaats van aan het in de Basisregistratie Personen (BRP) geregistreerde woonadres.

In dit geval bleek overtreder het postbusadres niet als correspondentieadres te hebben opgegeven en dit bovendien al lange tijd niet meer te gebruiken. Hij raakte zodoende pas na de bezwaartermijn op de hoogte van het besluit. Het alsnog ingediende bezwaar werd niet-ontvankelijk verklaard. Volgens de Afdeling ten onrechte. Onder de genoemde omstandigheden en gelet op het feit dat het woonadres wel was geregistreerd in de BRP, kan verzending aan een in het kadaster geregistreerd postbusadres niet worden aangemerkt als bekendmaking in de zin van artikel 3:41, eerste lid, Awb. Het gevolg is dat de bezwaartermijn niet is aangevangen en het bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk is verklaard.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique