Skip to main content

Andere kleur dakpannen. Welstandsexces?

30 april 2021

Kan het vervangen van oorspronkelijke rode dakpannen door zwarte glimmende dakpannen als welstandsexces worden aangemerkt? Daarover gaat AbRvS 28 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:919.

De bestaande dakpannen op de woning hadden een rode, matte kleur. Deze zijn door de eigenaren, tevens appellanten, vervangen door zwarte glimmende dakpannen. Het college heeft dit aangemerkt als welstandsexces en trad handhavend op wegens overtreding van artikel 12  Woningwet. Het college heeft zich daarbij gebaseerd op een advies van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit en mocht dat volgens de Afdeling in dit geval ook doen. In het advies is onderbouwd dat het vervangen van de dakpannen een welstandsexces opleverden in de zin van artikel 12 Woningwet in samenhang met de toepasselijke Welstandsnota.

De conclusie van het advies was, samengevat, dat de antracietgrijze dakpannen een grove inbreuk maakten op de samenhang in het ensemble met rode dakpannen in de straat waarvan het pand onderdeel uitmaakt. Er waren geen aanknopingspunten waarom het college niet van het advies mocht uitgaan. Ook bij het vervangen van dakpannen in een andere kleur kan dus sprake zijn van een welstandsexces waartegen handhavend kan worden opgetreden.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Monique