Afdeling ziet af van zelf voorzien in de zaak nu geen overeenstemming tussen partijen is bereikt

In deze opmerkelijke uitspraak van 18 juni 2014, nr. 201112416/1/R3 over het Bestemmingsplan Bedrijventerrein GDC-Noord 2009, heeft de Afdeling partijen ter zitting uitgenodigd te overleggen over de inhoud van de op te nemen begripsbepaling en een tekst voor deze bepaling aan te leveren waarmee alle partijen konden instemmen. Doel daarvan was dat de Afdeling deze zelf voorziend in het plan zou kunnen opnemen. Partijen hebben evenwel geen overeenstemming bereikt. Onder die omstandigheden ziet de Afdeling geen aanleiding voor het zelf voorziend vaststellen van een planregel ter zake.


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.