Skip to main content

Sluiting coffeeshop, kan belangenbehartiger opkomen voor de belangen van individueel lid?

 In de uitspraak van 18 juni 2014, nr. 201304645/1/A3 komt de Afdeling tot het oordeel dat de Vereniging Officiële Coffeeshops te Maastricht (hierna: VOCM) een vereniging die voor het belang van haar leden opkomt, op komt voor een collectief belang, tenzij het tegendeel blijkt. De Raad van State verwijst daarvoor naar een eerdere uitspraak van 23 augustus 2006 in zaak nr. 200507730/1. Nu VOCM is opgekomen tegen het besluit van 8 mei 2012 strekkende tot sluiting van een coffeeshop van een individueel lid, heeft VOCM geen aan haar statutaire doelstellingen ontleend algemeen of collectief belang dat wordt aangetast door het besluit van 8 mei 2012 gericht aan een enkel lid. Het hoger beroep van VOCM is niet ontvankelijk. In deze zaak heeft de staatsraad advocaat-generaal heeft op 24 december 2013 geconcludeerd (zaken nrs. 201304752/2/A3, 201304645/2/A3 en 201301818/2/A3).