Afdeling stelt zelf planschade vast op basis van billijkheid

In de uitspraak van 1 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1469, stelt de AbRvS op basis van billijkheid zelf de tegemoetkoming vast. Wat was er aan de hand?

De Afdeling constateert dat de mogelijkheid van het bouwen van bijgebouwen ten onrechte buiten de planvergelijking is gebleven. Aangezien het geconstateerde gebrek naar het oordeel van de Afdeling slechts zal leiden tot een kleine aanpassing van het schadebedrag en de kosten van het opnieuw laten taxeren van de schade waarschijnlijk hoger zullen zijn dan het bedrag van de hiervoor geconstateerde aanvullende schade, acht de Afdeling het niet opportuun om het college op te dragen een nieuwe taxatie te laten opstellen. De Afdeling bepaalt daarom dat het door verzoeker geleden planologisch nadeel naar billijkheid op € 9.250, in plaats van de eerder begrote € 8.000, moet worden vastgesteld. Daarop wordt vervolgens het door de planschadeadviseur van het college vastgestelde normaal maatschappelijk risico van 2% in mindering gebracht.

De Afdeling gaat vervolgens in op de kosten van deskundige bijstand. De Afdeling acht een forfaitair bedrag van € 75,00 per uur voor deskundige bijstand redelijk.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.