Aanpassing plan zonder raadsbesluit: pas op!

Appellant betoogt dat de gemeenteraad van Woudenberg bij de vaststelling van het bestemmingsplan de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – mestzak’ en onder vernummering van de overige artikelen, artikel 1, lid 1.32 (mestzak) aan de planregels van het plan heeft toegevoegd, maar niet heeft besloten tot het opnemen van de aanduiding ‘milieuzone – geurzone’ en de daarbij behorende planregels. Hij heeft aangevoerd de raad na publicatie van het vastgestelde plan erop te hebben gewezen dat een dergelijke milieuzone niet in het plan is opgenomen. Nadien is in het plan zoals dat op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl is in te zien, alsnog de aanduiding ‘milieuzone – geurzone’ opgenomen en zijn daarbij behorende planregels toegevoegd. Daaraan ligt evenwel geen besluit van de raad ten grondslag, aldus appellant. Hij stelt te betwijfelen of de raad het plan ook had vastgesteld als hij van de milieuzone en de gevolgen daarvan op de hoogte was geweest. Door de gemeenteraad is ter zitting erkend dat het adviesbureau dat de gemeenteraad heeft ondersteund bij de vaststelling van het plan de opdracht is gegeven de aanduiding in het plan te verwerken met alle daarbij noodzakelijke aanpassingen in het plan. De Afdeling oordeelt streng zo blijkt uit de uitspraak van 1 juni (ECLI:NL:RVS:2016:1491: “Voormelde aanpassingen zijn evenwel niet vermeld in het besluit van de raad, maar aangebracht door de verbeelding en het plan te wijzigen op onder meer www.ruimtelijkeplannen.nl. De verbeelding en het plan stemmen in zoverre niet meer overeen met het plan zoals de raad dat heeft vastgesteld en op de voorgeschreven wijze heeft bekend gemaakt. Het staat de raad noch enig ander vrij om een aanpassing op de verbeelding en in de planregels die in overeenstemming zijn met het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en die met dat besluit ter inzage is gelegd, aan te brengen, nadat dat besluit op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt (vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 19 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY6740). De verbeelding en planregels kunnen in dat geval slechts worden aangepast met een nieuw raadsbesluit.”

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.