Skip to main content

Aanbrengen stuclaag en vervangen dakpannen vergunning?

De zaak die heeft geleid tot AbRvS 27 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:162, gaat over een verzoek om handhavend op te treden tegen het veranderen van het uiterlijk van een woning. Verzoekers storen zich eraan dat de bakstenen gevels van de woning zijn voorzien van een witte stuclaag, en de rode dakpannen zijn vervangen door glimmend zwarte dakpannen. De hierdoor ontstane uitstraling van de woning detoneert de woonomgeving, aldus de verzoekers om handhaving.

Het college wijst het verzoek af, en dit standpunt blijft tot en met de rechtbank overeind. Appellanten gaan in hoger beroep bij de Afdeling. De Afdeling buigt zich allereerst over de vraag of de rechtbank (evenals het college) terecht heeft aangenomen dat het aanbrengen van een stuclaag omgevingsvergunningvrij is. De Afdeling overweegt in dat kader dat het aanbrengen van een stuclaag op de gevels geen activiteit is als bedoeld in art. 2, aanhef en onderdeel 7 van bijlage II Bor. Dit omdat het aanbrengen van die laag op het volledige oppervlak van de gevels van de woning niet kan worden gezien als betrekking hebbend op een gevelpaneel. Vervolgens overweegt de Afdeling dat het college het aanbrengen van de stuclaag terecht heeft getoetst aan art. 3, aanhef en onderdeel 8 van bijlage II Bor. Daarbij is van belang, aldus de Afdeling, dat art. 5, lid 5 van bijlage II Bor niet aan toepassing van art. 3, aanhef en onderdeel 8 in de weg staat, nu het stuken van de muren geen activiteit is als bedoeld in art. 2 van bijlage II. De Afdeling stelt vervolgens vast dat het aanbrengen van de stuclaag voldoet aan de vereisten die art. 3, aanhef en onderdeel 8 noemt. Al met al is de conclusie van de Afdeling dat voor het aanbrengen van de stuclaag inderdaad geen omgevingsvergunning vereist is. In zoverre is er dus geen grondslag om handhavend op te treden.

Dan het vervangen van de dakpannen. Daarover overweegt de Afdeling onder verwijzing naar de Nota van Toelichting dat dit kan worden beschouwd als het verrichten van gewoon onderhoud in de zin van art. 2, aanhef en onderdeel 1 van bijlage II Bor. Verandering van de kleur is volgens de Afdeling niet te zien als verandering van de detaillering. Ook voor deze activiteit is dus geen omgevingsvergunning vereist.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Monique