Beroep op gelijkheidsbeginsel slaagt

Het is uitzonderlijk dat een beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt; dat maakt dat de uitspraak van de AbRvS van 27 januari 2016, nr. ECLI:NL:RVS:2016:150 voor deze omgevingsflits is geselecteerd. De zaak speelt in Amsterdam waar de gemeenteraad een bestemmingsplan “Woonwagenlocatie Ma Braunpad” heeft vastgesteld. Appellanten hebben bezwaar tegen de in het plan opgenomen bouwhoogte, die volgens hen ten onrechte op maximaal 4 meter is vastgesteld. Het plan gaat om meerdere redenen onderuit, onder meer vanwege strijd met het gelijkheidsbeginsel. Duidelijk volgt uit de uitspraak dat de gemeenteraad de beperking van de hoogte onvoldoende heeft onderzocht en gemotiveerd. Daarnaast hebben appellanten ter onderbouwing van het gelijkheidsbeginsel gewezen op  bestemmingsplannen voor andere woonwagenlocaties in de gemeente, waarin grotere bouwhoogtes zijn opgenomen. De Afdeling overweegt dat het gelijkheidsbeginsel vereist dat bestuursorganen consistent en welbewust handelen in vergelijkbare gevallen. Gezien het specifieke en onderbouwde beroep op het gelijkheidsbeginsel, lag het op de weg van de raad om aan te tonen dat geen sprake was van gelijke gevallen. Naar het oordeel van de Afdeling is de raad daar niet in geslaagd.  De raad voert aan dat de bouwhoogte is gewijzigd onder invloed van centrale regelgeving over brandveiligheid. Die lijn is echter niet in de plantoelichting opgenomen en bovendien heeft de raad ook geen onderzoek gedaan naar de brandveiligheid in het plangebied.  Het beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.