Skip to main content

Verstedelijkingsladder

22 mei 2014

In deze uitspraak komt de ladder van duurzame verstedelijking opgenomen in artikel 3.1.6 Bro aan de orde. Het bestemmingsplan Uitbreiding …

PDF publicatie