Skip to main content

Zorgwoningen in bestemmingsplan

Regelmatig zien we uitspraken over de vraag of een zorgfunctie passend is binnen panden met de bestemming als wonen. In de uitspraak van de AbRvS 25 maart 2015, nr. 201405264/1/A1 speelt de vraag of de zorgfunctie past binnen de bestemming “Bijzondere doeleinden”, waaronder vallen sociale en/of maatschappelijke doeleinden. Appellant voert aan dat de nadruk in de appartementen op wonen ligt en niet op het bieden van zorg aan de bewoners. Dat blijkt volgens hem uit het feit dat de appartementen beschikken over een eigen voordeur, woonkamer, slaapkamer, keuken en badkamer en er maar één behandelruimte in het complex aanwezig is. Daarnaast wonen de bewoners in de appartementen op vrijwillige basis en voor onbepaalde tijd, is er geen verplicht behandeltraject en is het aantal uren zorg per appartement niet vastgesteld.

De Afdeling is van mening dat het appartementencomplex, gelet op de veranderende ontwikkeling in de zorg; meer kleinschalige initiatieven waarbij zorg wordt aangeboden in combinatie met (zelfstandige) bewoning en gelet op de mate van begeleiding en de zorg die in het appartementencomplex wordt geboden, in dit geval in overeenstemming is met het de bestemming Bijzondere doeleinden. De Afdeling neemt aan dat vanwege de hoge kosten na het overlijden van de hulpbehoevende hoofdbewoner de niet hulpbehoevende partner niet in het appartementencomplex zal blijven wonen.

In dit soort zaken is de feitelijke exploitatie van groot belang. Daarom; in deze zaak worden de appartementen verhuurd aan hulpbehoevende ouderen en hun eventuele niet hulpbehoevende partners en worden gebruikt voor een combinatie van zorg en wonen. Het appartementencomplex is bestemd voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen en waaraan zorg, structuur en begeleiding wordt gegeven. Deze zorg betreft een compleet zorgpakket, waaronder wassen, aankleden en palliatieve zorgen. Het appartementencomplex is, feitelijk een kleinschalig verpleeg- of verzorgingstehuis. De hoofdbewoners dienen minimaal veertien uur zorg per week af te nemen, welke zorg uitsluitend wordt vergoed indien door het Centrum Indicatiestelling Zorg een indicatie zorg (hierna: CIZ-indicatie) is afgegeven. In het appartementencomplex is een verpleegpost aanwezig vanuit waar 24-uurs zorg wordt geboden. Voorts is er een kamer aanwezig waar zorg wordt geboden aan bewoners die moeten herstellen van een ziekenhuisopname. Ook zijn in het appartementencomplex gemeenschappelijke ruimten, zoals een ontmoetingsruimte, eetzaal en terras aanwezig. Verder wordt er begeleiding naar onder andere ziekenhuizen en huisartsen geboden en kan gebruik worden gemaakt van een boodschappen-, kapper- en pedicureservice. De appartementen zijn bereikbaar via een centrale hal en hebben ieder eigen woonvoorzieningen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike.