Skip to main content

Afwijking voor alle strijdigheden verleend

In de uitspraak van 25 maart 2015, nr. 201402547/1/A1 speelt een vraag over de omvang van de verleende afwijking van het bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân, heeft een omgevingsvergunning met een kruimelafwijking ex artikel 4, aanhef en eerste lid, aanhef en onder a, van Bijlage II Bor verleend voor de bouw van een garage en berging. Niet alle onderdelen van het bouwplan die in strijd zijn met het bestemmingsplan, zijn in het besluit vermeld. Reden waarom de rechtbank van mening was dat voor alle niet genoemde onderdelen geen afwijking was verleend. Volgens de Afdeling, ten onrechte. De Afdeling acht van belang dat niet in geschil is dat het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan en het college bevoegd is de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Verder is niet gebleken dat bij het college of een van de andere partijen onduidelijkheid heeft bestaan over de aard en omvang van het bouwplan waarvoor de omgevingsvergunning is verleend.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike.