Skip to main content

Wegbestemmen bedrijf ten behoeve van onvolwaardige woonbestemming

Met het oog op een toekomstige woonwijk legde de raad van Renswoude een woonbestemming op een perceel dat voorheen van een bedrijfsbestemming was voorzien. Het ene deel bestemde de raad voor ‘Wonen’, het andere deel kreeg een bestemming ‘Wonen – uit te werken’. Daarnaast werden beide percelen voorzien van een functieaanduiding ‘wonen uitgesloten’. Het wegbestemde bedrijf kwam hiertegen op en terecht, zo blijkt uit AbRvS 29 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1237. De AbRvS spreekt daarin over een onvolwaardige woonbestemming, omdat woningbouw eerst nog vervolgbesluitvorming vergt. De functie-aanduiding maakt het bovendien twijfelachtig of op basis van deze bestemming wel onteigening mogelijk is. Hierdoor  staat niet vast of de bedrijfsactiviteiten wel tijdig, binnen de planperiode, beëindigd kunnen worden en dus had de gemeenteraad het bedrijf niet mogen wegbestemmen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Jan