Verkeer van en naar inrichting: belanghebbende

 

In AbRvS 6 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1861, gaat het om een omgevingsvergunning voor een transportbedrijf met op- en overslag van onder andere bouw- en sloopafval, inclusief ongebroken puin, afvalstoffen en bouwstoffen op de percelen [locatie 1] en [locatie 2] te Sint-Michielsgestel. Zij is verleend door B&W Sint-Michielsgestel.

Het is bekende rechtspraak dat de gevolgen voor het milieu van het af- en aanrijdende verkeer niet meer aan het in werking zijn van een inrichting toegerekend, indien dit verkeer kan worden geacht te zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Hiervan is sprake indien het af- en aanrijdende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag nog niet dan wel niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg kan bevinden. Zie onder meer AbRvS 14 januari 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BG9779. Wat nu als er bedrijventerrein is waar alleen de betrokken inrichting nachtelijk vrachtverkeer heeft? Wanneer is dat verkeer dan in het heersende verkeersbeeld opgegaan? De Afdeling overweegt: “Dat, als gesteld, [partij] het enige bedrijf op het bedrijventerrein is met nachtelijk verkeer, maakt niet dat de gevolgen van dat verkeer aan dat bedrijf kunnen worden toegerekend. Die omstandigheid laat, wat daarvan zij, onverlet dat het nachtelijk verkeer van en naar [partij] zich ter plaatse van de woning van [appellant] door zijn rijgedrag niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich daar kán bevinden. Of zich daar daadwerkelijk ander verkeer bevindt, is niet relevant in het kader van de vraag of de gevolgen voor het milieu van het af- en aanrijdende verkeer aan het in werking zijn van het transportbedrijf kunnen worden toegerekend.”

Ter plaatse van de woning van appellant wordt geen hinder vanwege het verkeer van en naar de inrichting ondervinden, althans geen hinder vanwege verkeer “dat aan het in werking zijn van dat bedrijf kan worden toegerekend.” Ergo: de appellant is niet-ontvankelijk.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.