Ruimtelijk relevant: effecten van (model) vliegtuigen

De uitspraak van de AbRvS van 6 juli 2016, nr. ECLI:NL:RVS:2016:1892 is opgenomen ter signalering dat de ruimtelijke relevantie en daarmee de omvang van de onderzoeksplicht een onbegrensde reikwijdte lijkt te kennen. Al eerder zijn uitspraken gewezen waaruit volgt dat diergezondheid ook ruimtelijk relevant kan zijn en in bestemmingsplannen kunnen worden geregeld, zie bijvoorbeeld: AbRvS 3 juni 2015, nr. 201407579/1/A1. De hier samengevatte uitspraak past in die lijn.

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht heeft een tijdelijk omgevingsvergunning voor vijf jaar verleend voor het inrichten en gebruiken van een perceel in Oudenrijn ten behoeve van een modelvliegclub. De appellant is eigenaar grasland dat op een afstand van ongeveer 35 m naast het perceel ligt. Zij gebruikt deze gronden voor de uitoefening van haar veehouderijbedrijf met voornamelijk gehoornde zoogkoeien. Appellant betoogt dat zij in haar bedrijfsvoering wordt geraakt doordat het vliegen met modelvliegtuigen de koeien opschrikt.

De rechtbank heeft geoordeeld dat het besluit van 28 juli 2014 niet is voorzien van een goede belangenafweging, omdat het college niet heeft onderzocht en meegewogen wat de effecten van het gebruik van het perceel ten behoeve van de modelvliegclub zijn op de koeien en hun kalveren die op het nabijgelegen grasland van [appellante] weiden. De rechtbank heeft het besluit van 28 juli 2014 vernietigd, maar vanwege nieuw onderzoek naar deze gevolgen de rechtsgevolgen in stand gelaten. Volgens de Afdeling een terechte conclusie.

Ook komt de waarborging van de tijdelijkheid van de omgevingsvergunning aan de orde. De rechtbank heeft volgens de Afdeling terecht overwogen dat deze voldoende is gewaarborgd. Daarbij heeft de rechtbank terecht in aanmerking genomen dat in de omgevingsvergunning expliciet een termijn van vijf jaar is opgenomen en op het perceel in de toekomst woningbouw is voorzien. Voorts is door MVC toegelicht dat het op zoek is naar een permanente locatie voor een modelvliegterrein. Dat de behoefte aan een modelvliegterrein niet van tijdelijke aard is, is geen grond voor een ander oordeel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janike


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.