Skip to main content

Verdrag van Aarhus niet van toepassing op bouwen

15 januari 2021

Elders in deze omgevingsflits vindt u een samenvatting van het arrest van het Hof van Justitie inzake de pre-judiciële vragen over de vraag of de openbare voorbereidingsprocedure in overeenstemming is met het Verdrag van Aarhus. In de uitspraak van AbRvS van 13 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:35 speelt de vraag of de Stichting Leefbaar Buitengebied tot de rechter moet worden toegelaten, ondanks dat zij bij een bepaald besluit niet als belanghebbende kan worden aangemerkt. De Stichting voert daartoe aan dat het in strijd is met dit verdrag om een appellant die geen belanghebbende is daarom niet-ontvankelijk te verklaren.

De Afdeling overweegt dat het Verdrag van Aarhus niet ziet op de verbouwing van een bedrijfswoning. Dit is namelijk geen activiteit die in bijlage 1 van het Verdrag van Aarhus wordt genoemd en ook geen andere activiteit met aanzienlijke milieueffecten. Er is daarom geen reden om te oordelen dat appellanten in strijd met dit verdrag niet-ontvankelijk zijn verklaard omdat zij geen rechtstreeks bij het besluit van 25 april 2018 betrokken belang hebben. Nog daargelaten of zij rechtstreeks een beroep op dit verdrag kunnen doen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janike