Skip to main content

Uitleg bestemmingsplan

Vaak zijn meerdere alternatieve functies toegelaten in functieomschrijvingen in bestemmingsplannen. Zo ook in een bestemmingsplan uit Roermond. In de uitspraak AbRvS 6 september 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3384 wordt duidelijk hoe deze alternatieve functies zich tot elkaar verhouden. In dit geval gaat het om de vraag of een toegelaten functie het behoud, het herstel en de ontwikkeling van ecologische en natuurwaarden de ook alternatief toegelaten functie recreatief medegebruik beperkt.

De Afdeling overweegt dat de planregels strikt worden uitgelegd en daarmee hoeven niet alle in dit artikel toegestane functies tegelijkertijd te worden uitgeoefend op de gronden met een waterbestemming. Dit betekent dat het niet verplicht is dat een ruimtelijke ontwikkeling die in recreatief medegebruik voorziet, ook is gericht op het behoud, herstel en de ontwikkeling van ecologische en natuurwaarden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janike