Skip to main content

Weigering vergunning, ook eigenaar perceel is belanghebbende bij besluit

Niet nieuw, maar handig om bij de hand te hebben. In de uitspraak AbRvS 6 september 2023,  ECLI:NL:RVS:2023:3371 bevestigt de Afdeling de lijn dat bij een besluit tot weigering van een omgevingsvergunning als hier aan de orde, in beginsel slechts het belang van de aanvrager rechtstreeks is betrokken. Een derde is alleen belanghebbende als deze een zelfstandig belang heeft bij een besluit. Eerder heeft de Afdeling aangenomen dat een dergelijke situatie zich voordoet als een derde in een aan een zakelijk of fundamenteel recht ontleend zelfstandig belang wordt geraakt (zie bv AbRvS 25 augustus 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1916).

Appellant is eigenaar van het perceel waarop de aanvraag ziet, maar niet de aanvrager van de vergunning die is geweigerd. De Afdeling is van oordeel dat nu appellant eigenaar is van deze gronden om die reden een zelfstandig eigen belang heeft dat rechtstreeks bij het besluit is betrokken. Door de weigering van de omgevingsvergunning worden de gebruiksmogelijkheden van zijn perceel beperkt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janike