Skip to main content

Ten onrechte geen rekening gehouden met eventuele beperking bedrijfsvoering

24 september 2021

AbRvS 22 september 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2056. Bij besluit van 16 mei 2019 heeft de raad van de gemeente Boxmeer het bestemmingsplan “Buitengebied 2018” vastgesteld en bij besluit van 30 april 2020 heeft diezelfde raad het bestemmingsplan “Veegplan Buitengebied 2018” (hierna: het Veegplan) vastgesteld. Het plangebied van het Veegplan is gelijk aan dat van “Buitengebied 2018” en omvat enkele wijzigingen ten opzichte van het plan “Buitengebied 2018” en is een besluit als bedoeld in artikel 6:19 Awb.

Een exploitant van een akkerbouw- en veeteeltbedrijf kan zich niet verenigen met de uitbreiding van een woonbestemming. Deze exploitant vreest voor beperking van zijn bedrijfsvoering. Volgens de raad kon het akkerbouw- en veeteeltbedrijf vanwege de geurbelasting al niet uitbreiden omdat anders geen aanvaardbaar woon- en leefklimaat was gewaarborgd. Volgens de Afdeling heeft de raad met deze motivering zich onvoldoende rekenschap gegeven van de omstandigheid dat het plan ruimere bouwmogelijkheden in de richting van het akkerbouw- en veeteeltbedrijf mogelijk maakt en beperkingen in de bedrijfsvoering met zich kan brengen. De Afdeling stelt de raad in de gelegenheid om het geconstateerde gebrek te herstellen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Rob