Skip to main content

Splitsing omgevingsvergunning

31 oktober 2018

De uitspraak van de AbRvS van 24 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3448 geeft een mooi voorbeeld van een zaak waarin de splitsing van een omgevingsvergunning wel is toegelaten.
Het bouwplan voorziet in de bouw van een erker aan de achterzijde van de eerste verdieping van de woning op het perceel. Verder zal de begane grond aan de achterzijde worden uitgebreid met een uitbouw. Een van de buren maakt bezwaar tegen deze vergunning en voert aan dat het college het bouwplan ten onrechte heeft gesplitst in een gedeelte dat omgevingsvergunningvrij is en een gedeelte dat omgevingsvergunningplichtig is.
Niet in geschil is dat de uitbouw op zichzelf zonder omgevingsvergunning kan worden gebouwd. Wel in geschil is of het college de uitbouw buiten beschouwing heeft mogen laten bij de verlening van de omgevingsvergunning en daarmee ook bij de toetsing van het bouwplan aan redelijke eisen van welstand. De Afdeling wijst op een eerdere uitspraak van 5 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1770 en stelt dat splitsing van een bouwplan dat uit verschillende onderdelen bestaat in beginsel niet mogelijk is. Het bouwplan dient als één geheel te worden beschouwd. Een bouwplan kan alleen worden gesplitst indien het bestaat uit onderdelen die in functioneel en bouwkundig opzicht van elkaar kunnen worden onderscheiden.

Dan overweegt de Afdeling dat de uitbouw een afzonderlijke ruimte ten opzichte van de erker is. Verder kan de uitbouw worden uitgevoerd zonder de erker. De uitbouw is daarom in functioneel en bouwkundig opzicht te onderscheiden van de erker, zodat de uitbouw van het bouwplan kan worden gesplitst. De omstandigheid dat de erker zoals voorzien in de bouwtekening niet kan worden uitgevoerd zonder de uitbouw doet daaraan niet af.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike