Skip to main content

Schade gaswinning Groningen

26 februari 2021

Op 24 februari 2021 heeft de AbRvS de eerste uitspraak gewezen over schade aan een woning veroorzaakt door gaswinning in de provincie Groningen. De achtergrond is bekend: Gaswinning in Groningen heeft de afgelopen jaren vele schades veroorzaakt aan huizen en gebouwen. Om de bewijspositie van benadeelden te versterken is in artikel 6:177a van Burgerlijk Wetboek een wettelijk bewijsvermoeden opgenomen voor schade door de winning van gas uit het Groningerveld.

Door het wettelijke bewijsvermoeden wordt de bewijslast omgekeerd. Het is aan de Nederlandse Aardoliemaatschappij B.V. (NAM) om aan te tonen dat er geen andere oorzaak is van de schade dan bodembeweging door de exploitatie van het mijnbouwwerk.

In de onderhavige zaak zijn het Instituut Mijnbouwschade Groningen, het zelfstandig bestuursorgaan dat de schade afwikkelt, en de appellant het niet eens over welke schades aan de woning van appellant veroorzaakt zijn door de gaswinning. Appellant stelt dat de gaswinning de oorzaak is, de IMG meent dat er een andere oorzaak is. In deze tussenuitspraak vraagt de AbRvS de StAB om onderzoek te doen naar de oorzaak van deze schades. Na het advies zal de Afdeling een einduitspraak doen in deze zaak. AbRvS 24 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:374.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke