Skip to main content

Passieve risicoaanvaarding; concreet beleidsvoornemen en administratieve onteigening

ABC Wonen B.V. is eigenaar van een perceel grond te Grubbenvorst. Onder het oude bestemmingsplan was het toegestaan om het perceel voor glastuinbouw te gebruiken, omdat het perceel groter was dan 2 hectare. Onder het nieuwe bestemmingsplan is glastuinbouw alleen toegestaan op percelen groter dan 5 hectare. En dat is het perceel van ABC niet. ABC meent daardoor schade te lijden. Het college van B&W werpt ABC passieve risicoaanvaarding tegen. Als reden daarvoor wordt gewezen op een administratieve onteigeningsprocedure en de structuurvisie Klavertje 4-gebied. Daaruit zou volgen dat ABC rekening moest houden met een minimale oppervlakte van 5 hectare voor nieuwe glastuinbouwactiviteiten.

De Afdeling is, anders dan het college en de rechtbank, van oordeel dat uit een administratieve onteigeningsprocedure en de structuurvisie niet volgt dat er in de toekomst een minimale kaveloppervlakte van 5 hectare zou gaan gelden. De Afdeling kijkt hierbij heel secuur en woordelijk naar de informatie uit de administratieve onteigeningsprocedure en de structuurvisie. En in die stukken leest de Afdeling niet dat er in de nabije toekomst een minimale kaveloppervlakte van 5 hectare zou gaan gelden. Conclusie is dat ten onrechte passieve risicoaanvaarding aan ABC is tegengeworpen. Het college dient opnieuw te beslissen op het verzoek van ABC. AbRvS 28 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2504 (Horst aan de Maas).

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke