Skip to main content

Overzichtsuitspraak art. 8:29 Awb: beperkte kennisneming processtuk

12 juni 2020

Op 10 juni 2020 heeft de AbRvS een overzichtsuitspraak gewezen over de toepassing van artikel 8:29 Awb (ECLI:NL:RVS:2020:1367). Dit procesrechtelijke artikel maakt een uitzondering op het uitgangspunt dat een bestuursrechter uitspraak doet op stukken, die bij alle procespartijen bekend zijn. In het eerste lid van dit artikel is bepaald:

‘Partijen die verplicht zijn inlichtingen te geven dan wel stukken te overleggen, kunnen, indien daarvoor gewichtige redenen zijn, het geven van inlichtingen dan wel het overleggen van stukken weigeren of de bestuursrechter mededelen dat uitsluitend hij kennis zal mogen nemen van de inlichtingen onderscheidenlijk de stukken.’

In de uitspraak wordt uitsluitend ingegaan op de situatie waarin een partij aan de bestuursrechter meedeelt dat alleen hij – de bestuursrechter – kennis mag nemen van een stuk, en dus niet de andere partijen. De AbRvS stelt in de overzichtsuitspraak het recht op een eerlijk proces, waarbij alle partijen gelijke proceskansen hebben, voorop. Dit recht is echter niet onbeperkt. Gewichtige redenen kunnen maken dat uitsluitend de bestuursrechter kennis mag nemen van een bepaald stuk. In de uitspraak wordt onder meer aandacht besteed aan de vraag ‘wie een beroep op beperkte kennisneming kan doen’, ‘aan welke eisen een verzoek moet voldoen’ en ‘wanneer sprake is van gewichtige redenen en wanneer niet’. Voor degenen die in de praktijk te maken krijgen met toepassing van artikel 8:29 Awb is het handig deze overzichtsuitspraak erbij te nemen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke