Skip to main content

Oprukkende woonbebouwing

De uitspraak AbRvS 22 februari 2017m ECLI:NL:RVS:2017:462, is interessant vanwege de overwegingen over de maatwerkvoorschriften. De gemeenteraad van Langedijk heeft het bestemmingsplan “Veilingterrein oost, Noord-Scharwoude” vastgesteld. Appellant vreest negatieve gevolgen van het realiseren van woningen en voorzieningen in de directe omgeving van zijn bedrijf. De afstand tussen het bedrijf en de woningen is minder dan de richtafstanden uit de VNG-brochure.

Uit het geluidonderzoek volgt dat dat het bedrijf wel kan voldoen aan de normen geldend voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de gevels van zowel de bestaande als de nieuw te bouwen woningen, maar niet aan de normen voor de maximale geluidniveaus.

In het bestemmingsplan wordt een voorwaardelijke verplichting opgenomen om maatregelen te treffen waarmee de geluidbelasting tot maximaal 75 dB (A) op de gevel moet worden teruggebracht, alvorens de woningen mogen worden gebouwd. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de bevoegdheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften die maximale geluidniveaus toestaan tot 75 dB(A). De gevels van de woningen worden geïsoleerd, waardoor het geluid in de woning dan nog steeds acceptabel is. De Afdeling verwijst naar eerdere rechtspraak, AbRvS 28 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1879, en stelt dat maatwerkvoorschriften niet al vóór de vaststelling van een bestemmingsplan hoeven te zijn vastgesteld, maar dat de raad er op voorhand in redelijkheid van moet kunnen uitgaan dat de maatwerkvoorschriften stand kunnen houden in een beroepsprocedure.

De raad heeft ter zitting niet inzichtelijk gemaakt of deze maatwerkvoorschriften zullen worden vastgesteld en of die in een beroepsprocedure stand kunnen houden. Ook is niet uitgesloten dat nog andere maatwerkvoorschriften nodig kunnen zijn. De Afdeling is van oordeel dat de raad niet voldoende heeft onderzocht of maatwerkvoorschriften op grond van de representatieve invulling van de maximale mogelijkheden van het plan kunnen worden vastgesteld.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike