Skip to main content

Op 2,5 km afstand van bestemmingsplan belanghebbende wegens sluipverkeer

23 oktober 2020

AbRvS 21 oktober 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2485, Bestemmingsplan “Foodpark Veghel, uitbreiding”, gemeenteraad Meijerrijstad.
Het bestemmingsplan voorziet in de realisering van een uitbreiding van bedrijventerrein “Foodpark Veghel”. Het bedrijventerrein is direct naast de A50 gelegen en wordt door de wegen Corridor en Eerdsebaan op de A50 ontsloten. Appellanten wonen aan de Rembrandtlaan in Veghel. De Rembrandtlaan is een aan- en afvoerweg voor verkeer vanaf de N279 en sluit aan op de Corridor. Appellanten wonen op tweeënhalve kilometer van het plangebied. Zijn zij belanghebbenden?

Ja, oordeelt de Afdeling. Zij verwijst naar de plantoelichting, waar te lezen valt: “De verkeersafwikkeling op de A50 is erg slecht, gesproken kan worden van een structureel knelpunt…Toenemende congestie leidt tot meer sluipverkeer op de route Rembrandtlaan – Corridor. […] de knelpunten (zullen) nog steeds optreden en zelfs verergeren door de extra verkeersproductie van Foodpark Veghel Fase 2.” Blijkens een verkeerstoets zullen er extra verkeersbewegingen komen als gevolg van de uitbreiding van het bedrijventerrein en zal ongeveer 30% de noordelijke route Rembrandtlaan/Corridor/N279 nemen. Daarom is niet uit te sluiten dat appellanten door het bestreden besluit, ondanks de afstand van 2,5 km tot aan het plangebied, feitelijke gevolgen van enige betekenis zullen gaan ondervinden, in de vorm van extra verkeersbewegingen direct voor hun woning. Oftewel, appellanten zijn belanghebbenden.

Maar helaas voor appellanten bleek de maximale capaciteit van de Rembrandtlaan nog niet bereikt en bleef ondanks de toename de verkeersafwikkeling aanvaardbaar.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Rob