Skip to main content

Meetbepalingen, bouwwerk van beperkte omvang

6 november 2020

In de categorie handig om bij de hand te hebben, valt de uitspraak AbRvS 4 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2599. Het college van Arnhem heeft een omgevingsvergunning met kruimelafwijking verleend voor de verbouw van zes appartementen. Op het complex is een dakterras gemaakt met rondom een hekwerk. Het dakterras staat 7,5 m van de dakrand aan de achterzijde en 3 m van de overige dakranden. De vraag is of het hekwerk moet meetellen in het bepalen van de maximale bouwhoogte. In de planregels is opgenomen dat voor het bepalen van het hoogste punt van een bouwwerk elementen van beperkte omvang, zoals schoorstenen, daklijsten niet hoeven te worden meegenomen.

De Afdeling stelt dat voor het antwoord op de vraag of het hekwerk op het dakterras een element van beperkte omvang is, niet alleen de hoogte maar ook de lengte en breedte van het hekwerk van belang zijn. De hoogte van het hekwerk bedraagt ongeveer 1 m. De totale lengte van het hekwerk bedraagt ruim 33 m. Gelet op deze afmetingen is het hekwerk op het dakterras naar het oordeel van de Afdeling niet aan te merken als een element van beperkte omvang en moet het hekwerk daarom worden betrokken bij het meten van de hoogte van het complex.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike