Eis glasbewassing, de sequel

Al eerder hebben we de tussenuitspraak gezien over de vraag of een eis van glasbewassing aan een omgevingsvergunning kon worden verbonden besproken (zie uitspraak AbRvS 23 september 2015, nr. ECLI:NL:RVS:2015:2990. Deze week de einduitspraak: zie AbRvS 1 juni 2016, nr. ECLI:NL:RVS:2016:1488.

Om het geheugen even op te frissen. Het college van burgemeester en wethouders van Heerlen had een omgevingsvergunning 2e fase voor het bouwen en het afwijken van het bestemmingsplan verleend aan Prorail. Aan de bij dit besluit verleende vergunning was onder meer het volgende voorschrift verbonden: “Vergunninghouder dient minstens eenmaal per drie maanden te controleren of het transparante karakter van de doorzichtige onderdelen niet is aangetast door graffiti en/of beplakkingen. Indien sprake is van een dergelijke aantasting, wordt overgegaan tot reiniging teneinde het transparante karakter te herstellen.” In de tussenuitspraak is geoordeeld dat dit voorschrift in strijd was met het rechtszekerheidsbeginsel en dat de controle op de naleving van dit voorschrift hierdoor wordt bemoeilijkt. Het college heeft het besluit ingetrokken en opnieuw een vergunning verleend, waaraan hetzelfde voorschrift is verbonden. Daarbij is in een toelichting een uitleg gegeven over wanneer tot reiniging van het geluidscherm moet worden overgegaan. Prorail is het nog steeds niet eens met deze voorwaarde.

De Afdeling stelt dat de verbeterde motivering van het besluit niet maakt dat het ongewijzigde voorschrift uit het oogpunt van rechtszekerheid nu wel aanvaardbaar is. Dit keer vernietigt de Afdeling het aan het besluit verbonden voorschrift.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.