Skip to main content

Cmbineren van kruimelafwijkingen

De AbRvS heeft op 4 oktober 2017 ECLI:NL:RVS:2017:2639 een uitspraak gewezen over de vraag of de kruimelafwijking op grond van art. 4 onder 1 Bijlage II Bor kan worden gecombineerd met art. 4 onder 9 Bijlage II Bor.

Het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon heeft een omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van een bestaande schuur naar een woning waarbij een deel van de schuur wordt uitgebreid. De discussie spitst zich toe op de vraag of het gebruik van een bestaand bouwwerk wordt gewijzigd, nu het bijbehorend bouwwerk nog moet worden gebouwd.

De Afdeling wijst op eerdere uitspraken (AbRvS 22 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:744) en stelt dat in de Nota van toelichting bij Bijlage II Bor is vermeld dat de verschillende onderdelen uit art. 4 gecombineerd kunnen worden. Daarin is expliciet vermeld dat het mogelijk is om tegelijkertijd een omgevingsvergunning te verlenen voor een bepaald gebruik, bedoeld in artikel 4, negende lid, van een bestaand hoofdgebouw en voor de bouw en het gebruik van een bijbehorend bouwwerk, bedoeld in artikel 4, eerste lid bijlage II Bor.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike