Skip to main content

Woonzorgeenheden, woningen in de zin van Chw

12 oktober 2015

In de uitspraak van 7 oktober 2015, nr. 201409847/1/A1 komt de vraag aan de orde of 32 woonzorg eenheden met bijbehorende voorzieningen te Landgraaf zijn aan te merken als woningen in de zin van categorie 3.1 van Bijlage 1 bij de Crisis en herstelwet, hierna: “Chw”. Het project voorziet in de realisatie van 32 woon-zorgeenheden die bestaan uit een zit- en slaapkamer voor één persoon, waarin tevens een kleine keuken en een rolstoeltoegankelijke natte cel zijn voorzien. De Chw kent t geen omschrijving van het begrip “woning”. Daarom wordt in de rechtspraak invulling gegeven aan de betekenis van deze term. Om maar direct met de deur in huis te vallen; de Afdeling is van mening dat gelet op de inrichting en de aanwezigheid van (woon)voorzieningen, de woon-zorgeenheden voor de toepassing van de Chw dienen te worden aangemerkt als woningen in de zin van categorie 3.1 van bijlage 1 van die wet. Dat aan de bewoners van de woon-zorgeenheden ter plaatse ook zorg wordt geleverd, doet aan deze conclusie niet af.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike