Woo ook van toepassing op herstelbesluit in bestuurlijke lus

De uitspraak van de AbRvS van 18 mei 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1432, gaat over een verzoek van Stichting Animal Rights om openbaarmaking van informatie op grond van de Wob. De Afdeling acht het beroep van Stichting Animal Rights gegrond en vernietigt het besluit. De minister dient binnen zes weken na verzending van deze uitspraak een nieuw besluit te nemen met inachtneming van wat in deze uitspraak is overwogen. Tegen het nieuwe besluit kan alleen bij de Afdeling beroep worden ingesteld (de zogenoemde judiciële lus).

De Afdeling wijst in deze uitspraak op het feit dat op 1 mei 2022 de Wet open overheid in werking is getreden. Artikel 10.1 van de Woo bepaalt dat de Wob wordt ingetrokken. Er is niet voorzien in overgangsrecht. Dat betekent dat de Woo onmiddellijke werking heeft en dat met ingang van 1 mei 2022 besluiten op vóór de inwerkingtreding van de Woo ingediende Wob-verzoeken met inachtneming van de bepalingen van de Woo moeten worden genomen. Dat geldt in principe ook voor besluiten op bezwaar of besluiten die worden genomen na een bestuurlijke of judiciële lus.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.