Skip to main content

Welstandsexces: appeltjesgroene woning

17 juli 2020

De uitspraak van de AbRvS van 15 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1659, over de appeltjesgroene woning in Den Helder heeft het journaal gehaald. Ook voor deze laatste Omgevingsflits voor de zomervakantie is de uitspraak het vermelden waard.

De casus is eenvoudig: de eigenaresse van een woning in de wijk Boatex heeft haar woning appeltjesgroen geverfd (de Afdeling spreekt overigens van ‘fel geelgroen’). Het college van B&W acht dit een welstandsexces en heeft een last onder bestuursdwang opgelegd. Deze last is bij de rechtbank in stand gebleven. Appellante stelt dat de last in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel.

Ter onderbouwing van het beroep op het gelijkheidsbeginsel heeft appellante een deskundigenadvies overgelegd. Daarin is weergegeven dat andere woningen in de wijk ook afwijkende kleuren hebben, zoals bordeauxrood, heel donker grijs of zwart. Het college heeft een deskundigenadvies overgelegd van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). Het CRK acht de genoemde voorbeelden niet passend, maar geen welstandsexces. De situatie bij appellante betreft echter wel een exces. De Afdeling overweegt dat een bestuursorgaan mag afgaan op het advies van een deskundige, als dat advies kort gezegd zorgvuldig en begrijpelijk is. In casu heeft het college het advies van het CRK kunnen volgen.

Volgens appellante is de last in strijd met de rechtszekerheid, omdat de last niet vermeldt welke kleur wel is toegestaan. De Afdeling gaat hierin niet mee. Uit de last volgt dat appellante, om duidelijkheid te verkrijgen over de kleur, de door haar gewenste kleur aan het CRK kan voorleggen. Dit acht de Afdeling passend.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke