Skip to main content

Weigering vaststelling bestemmingsplan

Niets nieuws, maar toch goed om te beseffen: de terinzagelegging van een ontwerpplan door het college van burgemeester en wethouders kan niet het gerechtvaardigd vertrouwen doen ontstaan dat de raad dit dienovereenkomstig zal vaststellen. Zie AbRvS 1 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1470 (Tholen).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob