Skip to main content

Weigering vaststelling bestemmingsplan: hoe praktisch motiveren?

12 maart 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem heeft de wens een tankstation te verplaatsen. Gelukkig heeft de tankstation-houder ook die wens. Er is een bestemmingsplanprocedure gestart, maar de gemeenteraad ligt dwars. Het bestemmingsplan wordt niet vastgesteld. Tegen die weigering om het plan vast te stellen wordt in beroep gegaan (Afdeling 10 maart 2021,  ECLI:NL:RVS:2021:517) en dan wordt veelal opgelopen tegen een praktisch probleem. In de gemeenteraad zijn verschillende argumenten gewisseld. De ene relevanter dan de andere. Uiteindelijk is de conclusie: niet vaststellen. Dat biedt de appellant een flinke kans: besluit is niet deugdelijk gemotiveerd. Het is vervolgens aan de vertegenwoordiger van de raad van de notulen chocola te maken…

De gemeenteraad van Doetinchem heeft echter een goede oplossing gevonden door na de raadsvergadering waar het bestemmingsplan aan de orde was, in de volgende vergadering een “rode draad-notitie” vast te stellen. De Afdeling oordeelt hierover dat in ieder geval niet gezegd kan worden dat de weigering in het geheel niet is gemotiveerd. Uiteindelijk gaat het nog wel mis voor de gemeenteraad in Doetinchem: een deugdelijke motivering ontbreekt. Het kennelijk belangrijkste argument, het natuuraspect, lijkt toch feitelijk wat anders te liggen dan waar de gemeenteraad vanuit is gegaan. Neemt niet weg dat de oplossing van de gemeenteraad in voorkomende gevallen (het kan ook gaan om de weigering van een verklaring van geen bedenkingen) navolging verdient: na de beraadslagingen in de volgende vergadering een rode draad-notitie opstellen zodat het besluit alsnog deugdelijk is gemotiveerd.

Voor vragen over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco