Skip to main content

Weghalen onbenutte supermarktmogelijkheden uit bestemmingsplan. Dienstenrichtlijn

8 oktober 2021

De uitspraak AbRvS 6 oktober 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2190, brengt in herinnering dat supermarktmogelijkheden in een bestemmingsplan niet zomaar wegbestemd mogen worden. In bestemmingsplan “Kom Budel” was op een aantal locaties waar in de huidige situatie geen supermarkt is gevestigd, de vestiging van een supermarkt niet expliciet uitgesloten. Met het bestemmingsplan “Kom Budel en Kom Maarheeze, herziening supermarkten en parkeren” doet de gemeenteraad van Cranendonck dat alsnog. De raad meent dat het vestigen van een (nieuwe) supermarkt niet in overeenstemming is met het gemeentelijke ruimtelijke beleid. Dat klopt op zich, ook volgens de Afdeling, maar zo’n stelling is niet voldoende. Immers, ook de Dienstenrichtlijn is van belang.

Het beperken van de omvang van de detailhandel is een eis in de zin van artikel 4, onder 7, Dienstenrichtlijn. Er moet dus worden voldaan aan artikel 15, lid 3, onder b en c, van dezelfde richtlijn. In het bestemmingsplan wordt daaraan ten onrechte geen aandacht besteed. Hangende de procedure doet de gemeenteraad dat alsnog en dan gaat het uiteindelijk goed. De Afdeling toetst achtereenvolgens aan de bekende criteria: noodzakelijkheid (dwingende reden van algemeen belang, versterking en behoud van de leefbaarheid van het centrum van Budel); de evenredigheid (geschiktheid, vereiste van coherente en systematische maatregelen om het centrumgebied te versterken); effectiviteit (geschiktheid) van de planregeling om de nagestreefde doelen te bereiken; maatregel gaat niet verder dan nodig is.

Wat betreft de geschiktheid moeten er twee stappen worden gezet: (1) resultaten van onderzoek naar de effectiviteit van ruimtelijk detailhandelsbeleid op landelijk, provinciaal of lokaal niveau, of gegevens ontleend aan koopstromenonderzoek in ogenschouw nemen; (2) beoordelen in hoeverre deze onderzoeken toepasbaar zijn op de specifieke situaties in het betrokken gebied. De nadere rapporten van de gemeenteraad blijken op dit punt uiteindelijk te deugen. Al met al misschien niet heel nieuw maar toch lezenwaardig voor wie met deze problematiek te maken heeft.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob