Wegbestemmen supermarkt, wachten op uitkomst procedure?

10 februari 2018

AbRvS 7 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:417. JGV en Hoogvliet willen aan de Edisonstraat 104 in Zoetermeer een supermarkt exploiteren. De gemeenteraad van Zoetermeer stelt echter een bestemmingsplan vast waarin de desbetreffende mogelijkheid wordt geschrapt. JGV en Hoogvliet stellen beroep in.   Volgens de gemeenteraad is Hoogvliet niet ontvankelijk omdat zij geen zienswijze heeft ingediend. Aan Hoogvliet is een recht van hypotheek verleend op het perceel. JGV en Hoogvliet hebben een koopovereenkomst gesloten voor het perceel, waarbij het risico van waardevermindering gedeeltelijk op Hoogvliet is overgegaan. Het belang van Hoogvliet is dan ook rechtstreeks betrokken bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Verder is de hiervoor bedoelde samenwerking tussen JGV en Hoogvliet tot stand gekomen na afloop van de zienswijzetermijn. Daarom kan aan Hoogvliet niet worden verweten dat zij over het ontwerpplan geen zienswijze naar voren heeft gebracht, aldus de Afdeling.

JGV en Hoogvliet betogen dat de raad de mogelijkheid voor een supermarkt in stand had moeten laten, omdat op grond van het vorige plan een omgevingsvergunning was verleend om het pand op het perceel te verbouwen tot een supermarkt. Deze omgevingsvergunning is ingetrokken, maar daartegen loopt een procedure. De raad had moeten wachten op de uitkomst van die procedure alvorens een nieuw plan vast te stellen, aldus JGV en Hoogvliet.   De Afdeling oordeelt anders. Nu de raad de bouw van een supermarkt in strijd met een goede ruimtelijke ordening acht en deze bouwmogelijkheid in het vorige bestemmingsplan niet was uitgesloten, hoefde de raad niet te wachten met het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan totdat de procedure tegen het besluit tot intrekking van de omgevingsvergunning zou zijn voltooid. Hierbij is van belang dat, zolang dat vorige bestemmingsplan zou gelden, een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een supermarkt in zoverre niet zou kunnen worden geweigerd. Als de procedure tegen het intrekkingsbesluit ertoe leidt dat de omgevingsvergunning voor de bouw van de supermarkt herleeft, dan zal daarmee bij een volgende actualisatie van het bestemmingsplan rekening moeten worden gehouden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.