Skip to main content

Wanneer moeten leges terugbetaald worden?

Het verzoek van appellante om een tegemoetkoming in de planschade is afgewezen, omdat de schade geheel binnen het normaal maatschappelijk risico viel. Appellante stelt zich op het standpunt dat de leges (wel) door het gemeentebestuur moeten worden vergoed, omdat is vastgesteld dat er wel planschade was.

De Afdeling gaat hierin niet mee. Op grond van artikel 6.4, lid 4, Wro wordt ‘het recht’ alleen terugbetaald als geheel of ten dele positief is beslist op de aanvraag. Het gemeentebestuur heeft geen tegemoetkoming toegekend, omdat de schade volledig viel binnen het normaal maatschappelijk risico. Dit betekent dat het gemeentebestuur niet positief op de aanvraag heeft beslist en er geen reden is om de leges terug te betalen. Zie AbRvS 19 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4141

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke