Skip to main content

Vraag of sprake is van overtreding is niet van openbare orde

9 juli 2021

Het komt voor dat in een procedure over een handhavingsbesluit, in eerste instantie niet wordt bestreden dat er sprake is van een overtreding. De gronden beperken zich dan bijvoorbeeld tot de vraag of vanwege bijzondere omstandigheden van handhaving had moeten worden afgezien, de hoogte van de dwangsom etc. De vraag is of de bestuursrechter dan ambtshalve verplicht is om toch te toetsen of sprake is van een overtreding. De gedachte daarbij zou kunnen zijn dat alleen bij het bestaan van een overtreding sprake is van een bevoegdheid tot handhaving. En bevoegdheidskwesties zijn (onder omstandigheden) van openbare orde en dienen dan dus ambtshalve door de bestuursrechter te worden getoetst.

Uit de uitspraak van de Afdeling van 30 juni 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:1387) blijkt dat de Afdeling van oordeel is dat het bestaan van een overtreding niet ambtshalve hoeft te worden getoetst. De Afdeling oordeelt dat de vraag of een overtreding is gepleegd, geen kwestie van openbare orde is die verplicht tot ambtshalve toetsing door de bestuursrechter.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique