Skip to main content

Voorrang voor prejudiciële vragen over de PAS

28 augustus 2017

Op 17 mei jl. heeft de Afdeling prejudiciële vragen gesteld aan het EU-Hof van Justitie over de houdbaarheid van het Programma Aanpak Stikstof. In de Omgevingsflits van 19 mei (nr. 134) is hieraan aandacht besteed. In afwachting van de beantwoording van deze vragen houdt de Afdeling op dit moment zaken die de PAS betreffen, aan. In de betrokken verwijzingsuitspraken (ECLI:NL:RVS:2017:1259 en ECLI:NL:RVS:2017:1260) verzocht de Afdeling daarom het Hof om de prejudiciële vragen met voorrang te behandelen. Dit verzoek heeft het Hof gehonoreerd, zo blijkt uit een persbericht van de Afdeling eerder deze week. Jammer genoeg heeft het Hof de datum waarop de antwoorden tegemoet kunnen worden gezien, in het midden gelaten.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Jan