Skip to main content

Verwachte voordelen van beschermensmaatregelen staan voldoende vast voor vaarverbinding Reevediep

17 januari 2020

Bij uitspraken van 24 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4360  (projectplan IJseldelta Zuid voor de doorgaande vaarverbinding Reevediep) en ECLI:NL:RVS:2019:4359 (bestemmingsplan Reeve (600 woningen)) is door de AbRvS na jarenlange procedures groen licht gegeven voor het “gehele project” binnen de gemeente Kampen.  Het gaat in de eerst genoemde uitspraak om de aansluiting van de vaarweg op het Drontemeer, die ten gevolge van de uitspraak van de Afdeling in november 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:3623) niet tot stand gebracht kon worden.

Het projectplan voorziet onder meer in de aanleg van een rietkraag en van afschermende rieteilanden. Deze maatregelen worden door de Afdeling aangeduid als beschermingsmaatregelen met een verwijzing naar de uitspraak van 29 mei 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1603). De rieteilanden en de rietkraag waren nog niet gerealiseerd ten tijde van het verrichten van de passende beoordeling, maar pas in de periode daarna. Gelet op de opgedane ervaringen met transplantatie van rietplaggen en de verwachten voordelen stonden de voorziene beschermingsmaatregelen ook al vast ten tijde van de passende beoordeling, menen verweerders. Ook zouden de rechtsgevolgen in stand gehouden kunnen worden omdat de rietkraag inmiddels functioneel is.

De Afdeling gaat mee in dit betoog. Hierbij overweegt de Afdeling ook dat het gaat om visuele barrières en bijvoorbeeld niet om nieuw broed- en leefgebied van de roerdomp. Die visuele barrières zouden ook gerealiseerd kunnen worden met een technische of kunstmatige constructie, maar verweerders hebben in dit geval gekozen voor een natuurlijke afscherming op basis van de ervaringen elders opgedaan. Het riet heeft zich tot slot inmiddels overeenkomstig de verwachting ontwikkeld.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan