Skip to main content

Vervallenverklaring rechterlijke uitspraak

Procesrechtelijk is kort het vermelden waard de uitspraak AbRvS 18 oktober 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3803. De Afdeling had in een tussenuitspraak de gemeenteraad van Zwijndrecht opgedragen gebreken in een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan te herstellen. De raad stelde het bestemmingsplan daarna opnieuw en gewijzigd vast. De appellanten kregen de gelegenheid daarover een zienswijze bij de AbRvS in te dienen. Dat deden ze, maar door een administratieve vergissing bij de digitalisering van de zienswijze betrok de Afdeling die zienswijze niet in haar einduitspraak van 30 augustus 2023. De appellanten mailden vervolgens dat ze wel degelijk een zienswijze hadden gegeven. De Afdeling ziet daarom aanleiding om die uitspraak nu vervallen te verklaren en opnieuw einduitspraak te doen. Hun beroep tegen het nieuwe besluit van de gemeenteraad is vervolgens overigens ongegrond.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob