Skip to main content

Vertrouwen ‘uitgewerkt’

Het college van B&W van Wijchen heeft een last onder dwangsom opgelegd vanwege het permanent bewonen van een recreatiewoning. De overtreder doet een beroep op het vertrouwensbeginsel. Uit een brief en een gedoogbeschikking uit 2006 en 2007 heeft overtreder begrepen en mogen begrijpen dat is toegezegd dat het college niet handhavend op zou treden tegen iemand die inwoont bij een persoon met een persoonsgebonden gedoogbeschikking. De rechtbank had de overtreder in dit standpunt gevolgd. De Afdeling oordeelt echter anders. Na het versturen van de betreffende brief en gedoogbeschikking is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. In dat bestemmingsplan is niet (rechtstreeks of via persoonsgebonden overgangsrecht) geregeld dat ingewoond mag worden. Voor zover enig gerechtvaardigd vertrouwen zou volgen uit de brief en de gedoogbeschikking, is dat met de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan uitgewerkt en had het op de weg van overtreder gelegen om in de bestemmingsplanprocedure op te komen voor de belangen gelegen in het kunnen blijven behouden van de inwoonsituatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique