Skip to main content

Verlenging hersteltermijn tussenuitspraak (bestuurlijke lus)

AbRvS 19 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2795. De Afdeling had de raad van Drimmelen bij tussenuitspraak van 21 december 2022 opgedragen gebreken in een bestemmingsplan te herstellen, en wel binnen 26 weken. Kan die termijn (op verzoek) verlengd worden?

De Afdeling overweegt als volgt. De voor herstel van een gebrek in het bestreden besluit bepaalde termijn is een bindende termijn. Slechts in bijzondere gevallen kan na een gemotiveerd verzoek verlenging van deze termijn worden verleend. Het verzoek moet binnen de bij de tussenuitspraak bepaalde termijn worden ingediend.

Hier verlengde de Afdeling, “gelet op de door de raad gegeven toelichting op het verzoek” de termijn, echter minder lang dan de gemeenteraad gevraagd had.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob