Skip to main content

Verjaring invordering dwangsommen

 

Al eerder signaleerden wij in Omgevingsflits nr. 18 (oktober 2014) dat de verjaringstermijn die geldt voor de bevoegdheid tot invordering van dwangsommen kan worden verlengd door uitstel van betaling te verlenen. In de uitspraak van de AbRvS van 25 maart 2015, nr. 201405155/1/A1, bevestigt de Afdeling opnieuw dat dit mogelijk is.

In dit geval mocht dit het bestuursorgaan echter niet (meer) baten. Het bestuursorgaan had namelijk ter zitting uitdrukkelijk verklaard dat het geen handelingen had verricht om de verjaring van zijn bevoegdheid tot invordering van de verbeurde dwangsommen te stuiten. In dat geval is de Afdeling strikt: is meer dan een jaar verstreken na verbeurte, en heeft het college geen handelingen verricht om de verjaring van de bevoegdheid tot invordering te stuiten (artikel 4:105 en 4:106 Awb) dan wel de verjaringstermijn te verlengen door het verlenen van uitstel van betaling (artikel 4:94 en 4:111 Awb), dan is het bestuursorgaan te laat en vervalt de bevoegdheid daartoe.

Het zij nog maar eens opgemerkt: let erop dat het nemen van een invorderingsbeschikking niet leidt tot stuiting van de verjaringstermijn!