Skip to main content

Verjaring invordering dwangsom; relevantie betaling na verjaring?

12 februari 2021

In de uitspraak van de Afdeling van 10 februari 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:273) komt de vraag aan de orde of er na verstrijken van de verjaringstermijn voor invordering van dwangsommen, geen sprake meer is van verjaring indien overtreder alsnog betaalt. Het ging om een situatie waarin meer dan een jaar verstreken was sinds het verbeuren van de dwangsom en in dat jaar waren geen stuitingshandelingen verricht.

Na afloop van de verjaringstermijn volgt er toch een invorderingsbeschikking en de overtreder betaalt. Het college betoogt dat door die betaling van verjaring geen sprake meer is. De Afdeling gaat daar niet in mee. Verjaard is verjaard.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique