Skip to main content

Verbod op geitenhouderij

29 oktober 2021

Drie opeenvolgende onderzoeksrapporten van het RIVM met de titel ‘Veehouderij en gezondheid omwonenden’ hebben laten zien dat er een verband is tussen wonen in de nabijheid van een geitenhouderij en het voorkomen van longontsteking, een verband dat er niet is als het gaat om bijvoorbeeld een varkenshouderij. Of dit verband ook een causaal verband is, staat nog niet vast. Op basis van deze rapporten besloot de gemeenteraad van Het Hogeland (Noord-Groningen) om uit voorzorg een facet-bestemmingsplan vast te stellen dat de nieuwvestiging en uitbreiding van geitenhouderijen verbiedt.

Afwijking van dit verbod is alleen mogelijk als in voldoende mate is gebleken dat gezondheidsrisico’s voor de omgeving uitgesloten zijn. In zijn uitspraak van 27 oktober 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:2396) verwerpt de ABRvS het hiertegen gerichte beroep van een geitenhouder.  Het effect dat geitenhouderijen op de volksgezondheid kunnen hebben is een van de bij de vaststelling van een bestemmingsplan af te wegen belangen en het staat de raad vrij om hieraan uit voorzorg een doorslaggevend gewicht toe te kennen, ook al is het effect onzeker en is nader onderzoek nodig. De ABRvS wijst er hierbij op dat de bevindingen van het onderzoek, namelijk dat er een verband is tussen geitenhouderij en longontsteking, ‘robuust en consistent’ zijn.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Jan