Verbeurte van dwangsom zonder begunstigingstermijn

In AbRvS 24 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2305, is de vraag of dwangsommen verbeuren als het besluit waarbij een last zonder begunstigingstermijn is opgelegd, diezelfde dag in werking is getreden.

Artikel 3:40 Awb bepaalt dat een besluit niet in werking treedt voordat het is bekendgemaakt en artikel 3:41 lid 1 Awb dat die bekendmaking (van besluiten gericht aan een of meer belanghebbenden) gebeurt door toezending.

In dit geval was bij besluit van 28 maart 2014 een last onder dwangsom opgelegd zonder begunstigingstermijn en diezelfde dag nog aangetekend verzonden en dus in werking getreden. De rechtbank in eerste aanleg oordeelde dat vanaf dat moment, nu aan de last onder dwangsom geen begunstigingstermijn was verbonden, ook dwangsommen verbeurden voordat appellant daarvan op de hoogte kon zijn (bekend is dat PostNL post doorgaans één dag later aflevert).

De Afdeling oordeelt echter dat de last in strijd is met de wet, omdat aan een overtreder een termijn moet worden gesteld om de last uit te kunnen voeren zonder dwangsommen te verbeuren (artikel 5:32a lid 2 Awb). Het hoger beroep is gegrond.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.