Skip to main content

Veranderen bouwwerk, geheel of gedeeltelijk vernieuwen

In de uitspraak van de AbRvS van 25 maart 2015, nr. 201407113/1/A1 speelt de vraag welke bouwwerkzaamheden nog onder het overgangsrecht kunnen worden uitgevoerd. .

Bij besluit van 24 juni 2013 heeft het college geweigerd een omgevingsvergunning te verlenen voor het opknappen van een bestaand bijgebouw. De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan en het bestaande bijgebouw is niet positief bestemd, maar valt onder het overgangsrecht. De vraag is nu of het bouwplan kan worden aangemerkt als het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen van het bestaande bijgebouw, zoals onder het overgangsrecht is toegestaan. Uit de aanvraag volgt dat het dak en de dakconstructie worden vervangen, de draagconstructie van twee gevels wordt gewijzigd, de vloer voor een groot gedeelte wordt vervangen en een roldeur in een van de gevels wordt geplaatst. Het geheel van alle aangevraagde werkzaamheden tezamen maakt dat geen sprake is van een gedeeltelijke vernieuwing, zodat het overgangsrecht in dit geval geen titel geeft om daarvoor een omgevingsvergunning te verlenen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike.