Velsen houdt onvoldoende rekening met lichteren

In de uitspraak van de AbRvS van 17 december 2014, nr. 201308135/1/R3 is de gemeente Amsterdam een van de appellanten die zich richt tegen het bestemmingsplan Zeezicht dat door de raad van de gemeente Velsen is vastgesteld. Het gaat om een overslaginrichting waar bulkcarriers kunnen afmeren, waarna een deel van de lading (de bulk) door middel van “lichteren” kan worden overgeslagen naar kleinere schepen en duwbakken. De diepgang van de zeeschepen vermindert hierdoor zodat ook de haven van Amsterdam kan worden bereikt. De gemeente Amsterdam is enig aandeelhouder van het havenbedrijf waaraan de milieuvergunning is verleend voor het lichteren en wordt als belanghebbende aangemerkt.

Naar voren gebracht wordt dat het bestemmingsplan ten onrechte milieukwaliteitseisen bevat. De Afdeling stelt in de uitspraak voorop dat hiervan geen sprake is. Milieueisen richten zich primair tot de overheid waarin met behulp van een kwaliteitswaarde wordt voorgeschreven welke kwaliteit een onderdeel van de omgeving op een bepaald moment moet voldoen. Het bestemmingsplanregels voorzien alleen in een maximering van de lichtercapaciteit.

Een maximering van de lichtercapaciteit heeft naar het oordeel van de Afdeling een ruimtelijk relevant karakter. Voor de maximering is aansluiting gezocht bij milieuvergunning, terwijl al jaren gedoogbesluiten zijn genomen om van de voorgeschreven capaciteit af te wijken. Ook was al een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd voor een vergroting van de lichtercapaciteit onder gelijktijdige verbetering van de milieukwaliteit ter plaatse. Verder voorziet een van de planregels in een beperking ten opzichte van de milieuvergunning om bepaalde stoffen onderling uit te wisselen.

De Afdeling is van oordeel dat onvoldoende rekening is gehouden met de (bedrijfs)belangen van de gemeente Amsterdam en andere appellanten. Het besluit is onvoldoende gemotiveerd.


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.