Skip to main content

Twee keer dwangbevel om verjaring dwangsom te stuiten

29 augustus 2017

Vorige maand signaleerden we de uitspraak van de AbRvS van 15 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:667, waaruit blijkt dat de verjaring van de bevoegdheid tot invordering van verbeurde dwangsommen meerdere keren kan worden gestuit door het versturen van een aanmaning. Uit de uitspraak van 19 april 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1068) blijkt dat de Afdeling dezelfde lijn volgt voor het uitvaardigen van een dwangbevel. In die zaak was op 9 juli 2015 een dwangbevel betekend, en op 7 juli 2016 werd een deels hernieuwd dwangbevel bekendgemaakt. Hiermee was de verjaring gestuit tot 7 juli 2017.

Ter informatie: stuiten kan ook door uitstel van betaling te verlenen, zo vloeit voort uit artikel 4:111, eerste lid, van de Awb. De verjaringstermijn wordt dan verlengd gedurende de periode waarin uitstel van betaling is verleend. Dat blijkt ook nog eens uit AbRvS 19 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1060.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique